fbpx

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

A RELENI 2017 SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Informació completa sobre Protecció de Dades

  1. ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

RELENI 2017 SL – NIF: B67001834.

RAMON TURRO Nº 186 – 08005 – BARCELONA

933091291 – panteagroup@panteagroup.com

  1. ¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

realitzar la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

  1. ¿Per quant temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual es van recollir.

  1. ¿Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Llei34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

  1. ¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

  1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  1. ¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en RELENI 2017 SL., estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, RELENI 2017 SL., deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

  1. ¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RELENI 2017 SL., procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives, adreces postals i electròniques, informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).